Zamów banner reklamowy na stronie

Jak wygląda naprawa dróg?

Codziennie bardzo duża liczba osób porusza się różnego rodzaju drogami. Ludzie dojeżdżają do pracy, szkół, wyjeżdżają na wakacje, odwiedzają rodziny, które mieszkają dziesiątki kilometrów od nich. Przy tak częstym użytkowaniu drogi ulegają zniszczeniu. Niektórzy kierowcy nie przestrzegają szeregu zakazów, mówiących o maksymalnym ciężarze pojazdów, które mogą wjechać na określoną drogę. Przez to powstaje szereg kolein, dziur w wielu rodzajach dróg. Niektórzy kierowcy powinni zapoznać się z procesami naprawy dróg. Może to uświadomi im, że powinni stosować się do zakazów obowiązujących na danej drodze.

Do podstawowych zniszczeń, które występują na drogach zaliczamy: deformacje stałe (koleiny, tarki, odkształcenie podłoża), spękania (zmęczeniowe, zmęczeniowe termiczne, termiczne i odbite), a także uszkodzenia powierzchniowe.

Każda droga powinna być sprawdzana pod kątem stanu nawierzchni, jej nośności (zdolność do przenoszenia obciążeń), równości podłużnej, równości poprzecznej (mierzy się ją prostopadle do osi powierzchni), szorstkości (właściwości antypoślizgowe drogi).  Po ustaleniu stanu drogi można stwierdzić z jakiego typu uszkodzeniami mamy do czynienia i jak należy podjąć naprawę tych ubytków i zniszczeń. Działania naprawcze są uzależnione od typu drogi, rodzaju, jej konstrukcji, częstotliwości monitorowania stanu drogi, funkcji drogi.

Wybór i zakres robót naprawczy jest dokonywany po stwierdzeniu intensywności ruchu i obciążeniu drogi, ocenieniu stanu technicznego nawierzchni na podstawie oględzin i badań, dostosowaniu nośności nawierzchni do obowiązującego ruchu, konieczności naprawy danych uszkodzeń w zależności od ich rodzaju i sposobu powstania. Przed rozpoczęciem naprawy, roboty drogowe muszą być określone jako remont czy przebudowa. Do tego należy ocena stanu nawierzchni i jej obciążenie ruchem samochodowym. Należy też określić czy dane postępowanie przyczyni się do chwilowej czy stałej poprawy stanu drogi. Potrzebne jest również przygotowanie ewentualnych objazdów i oznakowanie miejsca robót.

Sposób remontu czy przebudowy może być wybrany po uwzględnieniu pewnych warunków: poszerzenie jezdni, poprawa warstwy odprowadzającej wodę, poprawa warstwy wzmacniającej, przydatność danych warstw i ich kondycja, poprawa przekroju podłużnego i poprzecznego jezdni, ograniczenia wysokościowe, możliwości organizacji ruchu, plany przebiegu drogi, dostępność materiałów. Po określeniu tego wszystkiego można zdecydować o naprawie drogi

Jest wiele technik naprawy dróg. Należy je dobrać w zależności od rodzaju zniszczeń. Jeśli zniszczenia stanowią mniej niż 20% nawierzchni to są to naprawy cząstkowe, jeśli więcej niż 20% to są to naprawy całkowite. Naprawa danych zniszczeń ma poprawić stan drogi i jej przyczepności. Otrzymuje się to za pomocą utrwalenia powierzchni lub naniesienie cienkiej warstwy ścieralnej, którą można wykonać zarówno na ciepło jak i na zimno. Utrwalenie powierzchniowe następuje poprzez skropienie nawierzchni lepiszczem, posypanie go danym kruszywem i zagęszczenie. Cienkie warstwy na zimno mają za zadanie uszczelnić drogę. Jest to mieszanka kruszywa, emulsji, wypełniacza, wody i dodatków chemicznych. Natomiast cienkie warstwy na ciepło stosuje się do pęknięć zmęczeniowych, odbitych i termicznych. Naprawianą nawierzchnie trzeba na początku wyrównać, później wykonać nową warstwę, która będzie wiążąca. Kolejnym krokiem jest usunięcie łaty z asfaltu  i wypełnienie pęknięć i oczyszczenie podłoża.

To wszystko jest bardzo kosztowne z uwagi na szereg wykonywanych prac, jak i użycie materiałów wykazujących się bardzo wysoką jakością i wytrzymałością. Jeżdżąc po drogach warto wziąć pod uwagę, jak ciężko jest naprawić wszystkie uszkodzenia i ile pracy ludzkich rąk musi to kosztować. Może wtedy będziemy bardziej dbali o stan naszych dróg. 

Artykuł przygotowany przez http://www.czd.com.pl

czd

No Comments Yet.

Leave a comment