Zamów banner reklamowy na stronie

Działy informatyki – O czym większość nie wie?

Warto zapoznać się z innymi dziedzinami informatyki, takimi jak: kryptografia, programowanie, sieci komputerowe, systemy operacyjne czy sztuczna inteligencja.
Programowanie zajmuje się rozwiązywaniem pewnych problemów. Dziedzina ta tworzy oprogramowania. Celem programowania jest napisanie takiego programu, który ułatwi zbiór czynności wykonywanych przez człowieka, np. liczenie. Jednak sposób zapisu naszych myśli musi być odpowiednio precyzyjny.

Programowanie jednak nie kończy się na językach z nim związanych, to różnego rodzaju narzędzia ułatwiające proces tworzenia oprogramowania. Powstała odrębna część informatyki, która nosi nazwę inżynieria oprogramowania, zadaniem jej jest badanie różnego rodzaju procesów, które są powiązane z tworzeniem programu. Język oprogramowania jest sposobem przekazania maszynie naszych poleceń, które mają zostać wykonane.

Narzędzie jakie będziemy na pewno potrzebowali to edytor tekstu, lecz możemy znaleźć różne inne programy, płatne jak i darmowe. Siecią komputerową możemy nazwać zbiór urządzeń elektronicznych w taki sposób, że będą w stanie między sobą wysyłać i odbierać informacje. Głównym przeznaczeniem, do którego została stworzona sieć komputerowa to ułatwienie komunikacji międzyludzkiej, bo przecież ludzie są użytkownikami tej sieci. Dzięki takiemu zastosowaniu, ułatwia nam to dzielenie się zasobami w bardzo szybki sposób, jesteśmy w stanie wysyłać i odbierać różnego rodzaju pliki, komunikować się w prosty i błyskawiczny sposób.

Ważnym elementem jest to, że technologia ta jest cały czas rozwijana i ulepszana, działa coraz sprawniej i szybciej. Cechy sieci komputerowej to: ułatwianie komunikacji między ludźmi, udostępnianie plików, danych i informacji, udostępnianie zasobów sprzętowych, uruchamianie programów na komputerach zdalnych. Oczywiście jest ich jeszcze więcej.
Funkcjonowanie komputera zawdzięczamy wysokospecjalistycznym, systemem operacyjnym. Głównym jego zadaniem jest przesyłanie podstawowych informacji dostępu do urządzeń i zasobów komputera.

Uruchamia i kontroluje zadania użytkownika. System operacyjny jest w pewnym rodzaju pośrednikiem między sprzętem komputerowym, a użytkownikiem tego sprzętu. Mają one za zadanie wytworzenie odpowiednich warunków, w których jest możliwość wykonywania programów przez danego użytkownika. System ten umożliwia: kontrolę i przydział pamięci operacyjnej, planuje oraz przydziela czas procesora różnego rodzaju zadaniom, obsługuje sprzęt, zapewnia komunikację między zadaniami. Plusem jest zastosowanie interfejsu graficznego, który znacznie ułatwia komunikację oraz zarządzanie i korzystanie z systemu operacyjnego.

Sztuczna inteligencja to również dziedzina informatyki. Określenie to powstało dość niedawno. Rozumienie tego terminu jest dość trudne i nie ma jednoznacznych definicji, które mogłaby to określić. Możemy rozumieć sztuczną inteligencję jako dziedzinę badań, która stara się wyjaśnić i wdrożyć zachowania inteligentne dzięki procesom obliczeniowym.

bookero

Artykuł przygotował system rezerwacji online Bookero http://partner.bookero.pl

No Comments Yet.

Leave a comment